Robotický kompletační automat

Sem vložte podnadpis

Automatická kompletační stanice P.K.S.

je vyvinuta, konstruována, vyrobena a nainstalována u koncového zákazníka. Je koncipována tak, aby její výkon rostl s požadavky zákazníka bez zbytečné ztráty investičních prostředků. Jakmile uživatel bude mít potřebu zvýšit výrobní kapacitu stanice bude stanice příslušným způsobem upravena.


Současný výkon max. výrobní takt kompletace 1 krabičky 19 až 20 sekund

Současný měsíční max. výkon 29 000 krabiček (40x100x160 mm)                                             při 7 hod/směna a 22 směn/ měsíc