Počítačky archů - počítání ze stohu PACK MOVER

Počítačky archů PACK MOVER

PACK MOVER umožňuje počítání archů přímo ze stohu, což eliminuje problém s nakládkou / vykládkou typický pro tradiční počítačky. Vstupní stoh je automaticky zarovnán s počítací hlavou. Jedná se o nejnovější vývoj řady PROTEC, který fyzicky počítá archy jeden po druhém s univerzálností, přesností a spolehlivostí laser-optického systému ADR 32.

Všechny PACK MOVERy počítají přímo ze stohu a odebírají odpočítané množství archů a položí je na dopravník. V linkových aplikacích mohou automaticky podávat pro následné řezání, vázání a balení nebo mohou provádět další úkoly, jako je optické ověření, zasunutí předního a zadního krytu, sešívání sedla a nebo ovinování folií nebo opět uložit na paletu do stohu s odsazenými reamy.

Je to ideální řešení pro ty, kteří potřebují počítat a dávkovat velké množství archů, které mají být zpracovány, dokončeny a zabaleny.

PACK MOVER stoh - ream - stoh - formáty do 70 x 100 cm

inovativní řešení pro automatizaci počítání archů ze stohu pro bezpečnostní a ceninové provozy - až do 2400 archů / min - od 70 do 300 g / m2 pro papír, lepenku a plasty bez poškrábání a bez zvlnění

PACK MOVER stoh - ream - formáty A4 / A3+

PACK MOVER A3 + je vybaven počítací stanicí a přesuvnou plošinou pracující bez zastavení stroje. Počítání je programováo několika dotyky na grafickém panelu dotykové obrazovky a naloží se na motorizovanou přesuvnou platformu s automatickým nastavením úrovně. Jakmile je počítání ukončeno, je možné přesunout přednaložený stoh. Nakonec jsou reamy, počítané hlavou ADR 32, umístěny na podávací dopravník pomocí uchopovacího systému. Pro dokonalou integraci stroje v linkách jsou shodné vstupní a výstupní úrovně reamů.

PACK MOVER LP 50/70

Automatická produkce reamů od řezačky
Pracovní popis stroje.
Stoh přibližně 12/15 cm listů od řezačky se obsluhou posune na vyfukovací vstupní platformě PACK MOVERu LP. Posun se provádí snadno na ofukovacích plochách na stejné úrovni.
Naložená plošina se automaticky zvedne k počítací hlavě a začne se počítání. Po dosažení naprogramovaného počtu archů se počítané reamy přesunou na skládací plošinu.
Skládané reamy jsou položeny na výstupní povrch sadou chapadel.
Dodávka ve výstupním stohovači je volitelná.