IONIX - eliminace el. statického náboje

Eliminace el. statického náboje - pro nakladače archových strojů

Je vyvinut k eliminaci statické elektřiny papíru v archových nakladačích se vzduchovou separací archů (rozfukem) na tiskových strojích, falcovačkách, snášečkách i linkách pro vazbu knih.

Kdokoliv můžete instalovat IONIX STATICKÝ ELIMINÁTOR za méně než 10 minut na jakýkoliv přívod vzduchu. Jednoduchým přeříznutím hadice mezi kompresorem a rozfukem archového nakladače, vložením Ionix Statického Eliminátoru mezi vzniklé konce a zajištěním hadic objímkami je celá instalace hotova

Eliminace el. statického náboje - pro výrobce plastů

Výběr správného modelu

Ionix model PL300 je určen pro aplikace do přetlaku 0,35 MPa (3,5bar = 3,5 atm)

Ionix model HPPL300 je určen pro aplikace do přetlaku 1,035 MPa (10,35bar = 10,35 atm)

Plasty - formování za tepla, rotační lití, vyfukování, vstřikování, zpěňování a výroba plastů Ionix instalovaný na výstup stlačeného vzduchu zajistí snadnější a rychlejší čištění. Instalujte jeden Ionix na každou hadici.

Plasty - vstřikovací lití - Ionix instalován na přívod stlačeného vzduchu formy pro vyhození malých nebo lehkých dílů z formy.

Plasty - kaučuk, pryskyřice a jiné - jejich barvení a míchání - Ionix instalovaný na přívod stlačeného vzduchu do provzdušňovače eliminuje nerovnoměrné míchání barviva a kaučuku a akumulaci pigmentu při nakládacím procesu.

Plasty - rotační lití - ofuk vnitřku formy před vložením kaučuku nebo pryskyřice - Ionix ji ošetří před nerovnoměrným rozvrstvením barviva a změnou a barevným vírem. Ionix použitý při ofuku konečných výrobků uvolní staticky nabité částice uvnitř zhotovených produktů, které normálním ofukem není možno odstranit.

Sklolamináty a kompozitní - vyjímání z formy - Ionix instalovaný na přívod vzduchu do formy eliminuje statický náboj vznikající v průběhu procesu vyjímání z formy. Ionix zabraňuje vzplanutí uvolněných nebezpečných činitelů.

Plasty v reklamě - Ionix instalovaný na vedení stlačeného vzduchu pro ofuk plastových povrchů eliminuje náboj statické elektřiny před jejich lakováním.

Eliminace el. statického náboje - pro lakýrníky

Použití eliminátoru statické elektřiny má pro lakovny dvě významné výhody.

První - použití eliminátoru v průběhu ofuku pro odstranění prachových částic z povrchu lakovaného dílu eliminuje elektrostatický náboj na povrchu, který přitahuje ze vzduchu prachové částice a ty na lakovaném povrchu způsobují optické vady. Po použití ofuku s eliminátorem se sníží elektrostatický náboj pro přitahování prachu.

Druhá - použití eliminátoru dovoluje operátorům v průběhu ofuku použít nižší tlak vzduchu který má za následek víření prachu v ovzduší. Toto redukuje množství prachových částic zpětně se usazujících na lakovaném povrchu v prostředí lakovacího boxu.

Eliminátor statické elektřiny může být použit jak při ručním lakování tak i v lakovacích linkách. Eliminátor se instaluje na hadici přivádějící stlačený vzduch pro ofuk lakovaného produktu. Neinstalujte eliminátor na stejnou hadici používanou pro lakovací pistole. Používejte vždy na samostatné hadici.

Máte-li potíže se statickým el. nábojem a zájem vyzkoušet naše eliminátory, kontaktujte nás

Záruka na vrácení peněz do 1 měsíce po dodání pokud zjistíte-li, že eliminátory nevyhovují vašim výrobním podmínkám