Počítačky archů - stolní

Počítačky archů - PROTEC ADR32 CM

dostupné jsou tři verze:
PROTEC ADR 32 CM 1:      PRO ARCHY DO 150 g/m2, MAX. RYCHLOST 1.400 ARCHŮ / MINUTU
PROTEC ADR 32 CM 2:     PRO ARCHY DO 250 g/m2, MAX. RYCHLOST 2.400 ARCHŮ / MINUTU
PROTEC ADR 32 CM 3:     PRO ARCHY DO 500 g/m2, MAX. RYCHLOST 2.400 ARCHŮ / MINUTU

se stolem A3 bez vzduchového polštáře, která dle našeho mínění uspokojí počítací potřeby ve vaší společnosti.

Počítací proces počítačkou PROTEC ADR32 CM vyžaduje následující opakující se operace obsluhy:

1. odebrání balíku a nerozpočítaných archů z palety o množství cca 15 - 20 cm výšky a její sklepnutí za účelem vyrovnání rohů archů v balíku

2. vložení tohoto balíku do počítacího prostoru počítačky PROTEC ADR32 CM a nastavení počítacího procesu a spuštění počítacího cyklu. Nastavení počítacího procesu se nezmění do vypnutí stroje nebo do doby dalšího nastavení

3. v průběhu počítání budou do hrany balíku nastřelovány oddělovací pásky cca 5 cm dlouhé po předem nastaveném počtu archů a budou tak vytvářeny jednotlivé složky

4. po ukončení rozpočítání balíku cca 15 - 20 cm vysokého obsluha jej odebere s nastřelenými páskami a od vrchu může rozdělovat odpočítané složky a vkládat je do zařízení následného produkčního procesu například baličky. Poslední složka v balíku s největší pravděpodobností nebude mít požadovaný počet archů.

V počítačce archů existuje funkce následného dopočítání, tj. že v následujícím balíku se dopočítá potřebné množství archů pro doplnění předcházející složky, ale je nutno dbát na spojení správných částí složek - někdy náročnější na pozornost obsluhy. Nebo se archy z neúplné složky přidají k archům nového balíku a počítací proces se opět spustí. Některé archy jsou tak počítány dvakrát.