Počítačky archů - nastřelování pásky do stohu vykladače

Počítačka archů - B.MATIC TAB-IN

Systém je určen k přepočítání počtu archů a v předdefinovaném počtu archů i nástřelů k nastřelování značkovací pásky do hrany stohu snášeného papíru ve stohovači zpracovatelského stroje (tiskový stroj, řezačka archů papíru z role, samostatné lakovačky atd.) a k oddělování jednotlivých reamů napočítaných archů od sebe navzájem.

Je přídavným zařízením instalovatelným prakticky na všechny zpracovatelské stroje v polygrafii, papírenském průmyslu, ale i v dalších odvětvích, kde je potřeba spočítat a označit množství pro případné oddělení počtu archů papíru nebo plastu